ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิรูป มสธ. สู่การปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิรูป มสธ. สู่การปฏิบัติ ที่ โนโวเทลหัวหิน ชะอำบีท จ.เพชรบุรี ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ. ดูภาพเพิ่มเติม (Facebook สำนักงานสภา มสธ.)  

Read more