ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงขอบคุณและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงขอบคุณและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องอาหารใหญ่ ชั้น 1 อาคารสัมมนา 1 มสธ. และหลังจากงานเลี้ยงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2562 ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ. ดูภาพเพิ่มเติม : Facebook สำนักงานสภา มสธ.

Read more