ภาพกิจกรรม
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.7

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี และนำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก อาทิ จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันพระปกเกล้า เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตลอดจนสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สโมสร สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมนิติศาสตร์ มสธ. […]

Read more
กิจกรรมสำนักงาน
พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ​ ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  ในส่วนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนั้นนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ ดำรงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย        ในพิธีลงนามฯ มีการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานโยบายที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินงานไปตามแผนปฏิรูป รวมถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของทางภาครัฐ และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ. ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.

Read more
ข่าวกิจกรรม
มสธ. เปิดตัว STOU MODULAR เน้นพัฒนาสมรรถนะควบคู่การทำงาน

มสธ. เปิด 2 รายวิชา "STOU Modular" ระดับต่ำกว่าปริญญา "สีสันภาษาจีน - นักขายออนไลน์" 100% เรียนแล้วทำงานได้จริง สามารถสะสมหน่วยกิต เพิ่มทักษะ ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ เริ่มเปิดสมัครออนไลน์เดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเปิดโครงการ STOU MODULAR ระดับต่ำกว่าปริญญา หรือ Non Degree นำร่องใน 2 รายวิชา คือการจัดการขาย ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ และสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เป็นการจัดการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด    ที่เปิดกว้างทุกคนได้เรียนและนำไปสู่การใช้ได้จริง ใช้ประโยชน์จริง  STOU Modular เป็นระบบที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใด ก็เรียนได้ สำหรับรายวิชาแบบโมดูล มีการกำหนดหน่วยกิตไว้ 10 หน่วยกิต และเทียบโอนเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมสธ.ได้โดยในส่วนของรายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เรียน 1 หน่วยกิต […]

Read more