กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 64 รูป เนื่องในวันปีใหม่

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขแก่บุคลากร  ตลอดยังการเริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 64 รูป ณ ลานปาริชาต ในโอกาสนี้พระคุณเจ้าผู้เป็นองค์ประธานได้แสดงสัมโมทนียกถา เพื่อให้สติและแนวคิดในการเริ่มต้นที่ดีของปีใหม่ด้วยหลักธรรม ตลอดยังคณะสงฆ์ได้ให้พรอันเป็นมงคลแก่ผู้เข้าเข้าร่วมพิธี

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.