มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิรูป มสธ. สู่การปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิรูป มสธ. สู่การปฏิบัติ ที่ โนโวเทลหัวหิน ชะอำบีท จ.เพชรบุรี

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.
ดูภาพเพิ่มเติม (Facebook สำนักงานสภา มสธ.)