ประมวลภาพการทดลองระบบการสอบออนไลน์

          ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ ณ ห้องอเนกนิทัศน์  ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  (ช่อง 9 MCOT HD) มาร่วมสังเกตุการณ์และสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ถึงที่มา ตลอดจนแนวทางในการจัดสอบออนไลน์ และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร เชื่อมั่นว่าการสอบแบบออนไลน์นี้ต่อไปจะใช้เป็นมาตรฐานในอนาคตไม่ใช่แค่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19  เพียงแต่ต้องมีการวางระบบ และเทคโนโลยีที่ดี เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักศึกษากว่าหมื่นคน   ซึ่งในวันสอบจริงจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 

          สำหรับแนวทางในการปฏิบัติในการสอบออนไลน์ นักศึกษาต้องศึกษาคู่มือการใช้ระบบสอบออนไลน์ โดยคู่มือดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกการใช้โปรแกรมสำหรับการสอบออนไลน์ ตามช่วงวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมนักศึกษาต้องอ่านคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการทำสอบออนไลน์อย่างรอบคอบนักศึกษาต้องจัดสถานที่สอบออนไลน์ให้เหมาะสมกับการสอบออนไลน์ เช่น ที่พักอาศัย ที่พักในโรงแรม ที่ทำงาน หรือที่อื่น ๆ ที่มีความเป็นส่วนตัว มีความมิดชิด โดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกภายในบริเวณห้องที่ใช้เป็นสถานที่สอบออนไลน์ตลอดคาบเวลาสอบออนไลน์ และโต๊ะที่นั่งสอบออนไลน์ต้องไม่มีสิ่งอื่นใดบนโต๊ะ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้สอบออนไลน์เท่านั้นนักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัดนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารในระหว่างการสอบออนไลน์กับกรรมการคุมสอบผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาพโดย : สำนักงานสื่อสารองค์กร มสธ. 
เนื้อหาข่าวบางส่วน : 
mcot.net