พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกลุ่มบริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพงาน พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ ศาลา 1 วัดผาสุกมณีจักร เมืองทองธานี

คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม (บีเอ็นเอช) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สิริอายุได้ 80 ปี เนื่องจากสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ทางครอบครัวจึงเลื่อนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาในช่วงเวลานี้

ตระกูลกาญจนพาสน์นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดยังเป็นการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา  ซึ่งคุณมงคล กาญจนพาสน์ บิดาของคุณอนันต์ กาญจนพาสน์ เป็นผู้มอบที่ดินในการก่อสร้างและตั้งที่ทำการของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นำนายมงคล กาญจนพาสน์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินเพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2524

ภาพและข้อมูลโดย : สำนักงานสื่อสารองค์กร มสธ.
ดูภาพเพิ่มเติม (Facebookสำนักงานสภา มสธ.)