พิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.7

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี และนำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก อาทิ จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันพระปกเกล้า เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตลอดจนสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สโมสร สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมนิติศาสตร์ มสธ.

เนื้อหาข่าว/ภาพถ่าย
โดย สถานสื่อสารองค์ มสธ.
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.