งานสถาปนา มสธ. ครบ 42 ปี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 42 ปี มหาวิทยาลัย มีการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมกันถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราช พระภูมิเจ้าที่ (ศาลพระพรหม ด้านหน้ามหาวิทยาลัย) จากนั้นได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภา-มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. และในเวลา 12.30 น. มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบโล่สามศร ให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีคุโณปการกับมหาวิทยาลัย รวม 22 โล่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.

ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ.
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.