มสธ. เปิดตัว STOU MODULAR เน้นพัฒนาสมรรถนะควบคู่การทำงาน

มสธ. เปิด 2 รายวิชา “STOU Modular” ระดับต่ำกว่าปริญญา “สีสันภาษาจีน – นักขายออนไลน์” 100% เรียนแล้วทำงานได้จริง สามารถสะสมหน่วยกิต เพิ่มทักษะ ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ เริ่มเปิดสมัครออนไลน์เดือนพฤศจิกายนนี้

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเปิดโครงการ STOU MODULAR ระดับต่ำกว่าปริญญา หรือ Non Degree นำร่องใน 2 รายวิชา คือการจัดการขาย ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ และสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เป็นการจัดการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด   
ที่เปิดกว้างทุกคนได้เรียนและนำไปสู่การใช้ได้จริง ใช้ประโยชน์จริง 

STOU Modular เป็นระบบที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใด ก็เรียนได้ สำหรับรายวิชาแบบโมดูล มีการกำหนดหน่วยกิตไว้ 10 หน่วยกิต และเทียบโอนเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมสธ.ได้โดยในส่วนของรายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เรียน 1 หน่วยกิต 15 ชั่วโมง เรียนประมาณ 8 สัปดาห์ รายวิชาการจัดการขาย ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ เรียน 2 หน่วยกิต 30 ชั่วโมง มีการเรียนเกี่ยวกับการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เทคนิค กลยุทธ์ในการขายต่างๆ ซึ่งการเรียนทั้ง 2 รายวิชาคาดว่าไม่เกิน 2 เดือน 

ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.  
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.